Dakuten ja handakuten

Kanajärjestelmässä voidaan muodostaa uusia äänteitä samaan tapaan kuin pohjoismaisten kielten ääkkösissä: lisäämällä elementtejä merkin päälle uuden merkin muodostamiseksi.

Näitä kutsutaan nimellä dakuten ( ゛, arkikielessä usein "ten-ten" eli "pilkku-pilkku") ja handakuten ( ゜, arkikielessä usein "maru" eli "pallura"). Ne molemmat muuttavat sen kanan äännettä, johon ne lisätään.

Näin muokattuja kanoja sanotaan dakuoneiksi ja handakuoneiksi. Niitä ei tarvitse opetella erikseen ulkoa, sillä ne ovat paria poikkeusta lukuunottamatta hyvin loogisia. Ne osaa lähes itsestään, kunhan peruskanat ovat hallussa.

Dakuten pehmentää kanataulukon K-, S-, T- ja H-rivien kanojen konsonantin soinnilliseksi. K:sta tulee G, S:stä Z, T:stä D ja H:sta (sekä F:stä) B.

Ainoat mainitsemisen arvoiset poikkeukset ovat kanojen shi (し/シ) ja chi (ち/チ) dakuonit, jotka molemmat lausutaan samalla tavalla "ji", sekä kanojen su (す/ス) ja tsu (つ/ツ) dakuonit, jotka molemmat lausutaan samalla tavalla "zu."

Lisäksi on olemassa moderni hiraganadakuon nimeltä ゔ (vu), jota tosin käytetään äärimmäisen harvoin, koska v-äänne esiintyy vain lainasanoissa, jotka luonnollisesti kirjoitetaan yleensä katakanalla.

Hiraganat:

か → が
ka        ga
き → ぎ
ki          gi
く → ぐ
ku        gu
け → げ
ke        ge
こ → ご
ko        go
 
さ → ざ
sa        za
し → じ
shi          ji
す → ず
su        zu
せ → ぜ
se        ze
そ → ぞ
so        zo
 
た → だ
ta         da
ち → ぢ
chi          ji
つ → づ
tsu        zu
て → で
te        de
と → ど
to         do
 
は → ば
ha        ba
ひ → び
hi          bi
ふ → ぶ
fu         bu
へ → べ
he        be
ほ → ぼ
ho        bo

Katakanat:

カ → ガ
ka        ga
キ → ギ
ki          gi
ク → グ
ku        gu
ケ → ゲ
ke        ge
コ → ゴ
ko        go
 
サ → ザ
sa         za
シ → ジ
shi          ji
ス → ズ
su        zu
セ → ゼ
se         ze
ソ → ゾ
so        zo
 
タ → ダ
ta         da
チ → ヂ
chi         ji
ツ → ヅ
tsu        zu
テ → デ
te         de
ト → ド
to         do
 
ハ → バ
ha        ba
ヒ → ビ
hi          bi
フ → ブ
fu         bu
ヘ → ベ
he        be
ホ → ボ
ho        bo


Esimerkkejä:

ぜん

zen

シカゴ

shikago

でぶ

debu

ソーセージ

sooseeji

つづく

tsuzuku

バス

basu

だんご

dango

ビール

biiruHandakuten puolestaan muuttaa H-rivin kanojen H:n P:ksi. Sitä käytetään vain niiden kanssa, fu mukaanlukien.

Hiraganat:

は → ぱ
ha        pa
ひ → ぴ
hi          pi
ふ → ぷ
fu         pu
へ → ぺ
he        pe
ほ → ぽ
ho        po

Katakanat:

ハ → パ
ha        pa
ヒ → ピ
hi          pi
フ → プ
fu         pu
ヘ → ペ
he        pe
ホ → ポ
ho        po


Esimerkkejä:

かんぱい

kanpai

パリ

pari

えんぴつ

enpitsu

ピストル

pisutoru

せんぷ

senpu

プロ

puro

ぽかり

pokari

ナポレオン

naporeon

Kanojen käyttö :

Hiraganat :

Katakanat :

Muuta :