Hiraganat


Tämä on lista kaikista yksittäisistä hiraganoista. Tämä on niiden korrekti "aakkosjärjestys", gojuuon, jonka mukaan ne yleensä järjestetään.

Kanojen alla esitetyt länsimaiset äänneasut ovat approksimaatioita. Japanilaiset eivät ajattele kanoja peräkkäisinä kirjaimina, vaan yhtenä jakamattomana äänteenä; tämä selittää länsimaiseen silmään säännöllisyyden "rikkovat" kanat し, ち, つ ja ふ.

Tässä listattujen lisäksi on olemassa myös arkaaiset hiraganat ゐ (wi) ja ゑ (we), jotka aikoinaan täsmensivät eroa äänteisiin "i" ja "e". Ne esiintyivät oppikirjoissa kanataulukon W-rivillä vielä 1900-luvun alussa, mutta niiden virallinen asema lakkautettiin vuonna 1946.


a

i

u

e

o
 

ka

ki

ku

ke

ko
 

sa

shi

su

se

so
 

ta

chi

tsu

te

to
 

na

ni

nu

ne

no
 

ha

hi

fu

he

ho
 

ma

mi

mu

me

mo
 

ya

yu

yo
 

ra

ri

ru

re

ro
 

wa

wo
 

n

Kanojen käyttö :

Hiraganat :

Katakanat :

Muuta :