Yoo'on

I-äänteeseen päättyvistä kanoista voi muodostaa yhdistelmätavuja, yoo'on, sellaisten liudentuneita konsonantteja sisältävien äänteiden kuvaamiseksi joita kanajärjestelmällä olisi muuten mahdotonta ilmaista. Tämä tapahtuu lisäämällä niiden perään niitä pienikokoisempana jokin kolmesta y:llä alkavasta kanasta: ya (や/ヤ), yu (ゆ/ユ) tai yo (よ/ヨ). Ensimmäisen kanan päättävä i-äänne tippuu aina pois.

(Kun näet tekstin seassa pienen kanan tsu (っ/ッ) kyseessä ei ole yoo'on vaan sokuon. Jos se taas on lauseen lopussa, se on mangassa huutomerkin tapaan käytetty korostus.)

Kuten dakuoneja ja handakuoneja myöskään yoo'oneja ei ole tarpeen opetella erikseen ulkoa, sillä niiden äänneasun voi päätellä lennosta.

Hiraganat:

きゃ
ki+ya → kya
きゅ
ki+yu → kyu
きょ
ki+yo → kyo
 
しゃ
shi+ya → sha
しゅ
shi+yu → shu
しょ
shi+yo → sho
 
ちゃ
chi+ya → cha
ちゅ
chi+ya → chu
ちょ
chi+ya → cho
 
にゃ
ni+ya → nya
にゅ
ni+yu → nyu
にょ
ni+yo → nyo
 
ひゃ
hi+ya → hya
ひゅ
hi+yu → hyu
ひょ
hi+yo → hyo
 
みゃ
mi+ya → mya
みゅ
mi+yu → myu
みょ
mi+yo → myo
 
りゃ
ri+ya → rya
りゅ
ri+yu → ryu
りょ
ri+yo → ryo


Katakanat:

キャ
ki+ya → kya
キュ
ki+yu → kyu
キョ
ki+yo → kyo
 
シャ
shi+ya → sha
シュ
shi+yu → shu
ショ
shi+yo → sho
 
チャ
chi+ya → cha
チュ
chi+ya → chu
チョ
chi+ya → cho
 
ニャ
ni+ya → nya
ニュ
ni+yu → nyu
ニョ
ni+yo → nyo
 
ヒャ
hi+ya → hya
ヒュ
hi+yu → hyu
ヒョ
hi+yo → hyo
 
ミャ
mi+ya → mya
ミュ
mi+yu → myu
ミョ
mi+yo → myo
 
リャ
ri+ya → rya
リュ
ri+yu → ryu
リョ
ri+yo → ryo


Esimerkkejä:

ひゃっこ

hyakko

ミョチック

myochikku

りゅうき

ryuuki

キャルフ

kyarufu

にゃん

nyan

チョコボ

chokobo

しゃぶ

shabu

チャチャ

chachaMyös dakuten- ja handakuten-kanat voivat muodostaa yoo'oneja.

Hiraganat:

ぎゃ
gi+ya → gya
ぎゅ
gi+yu → gyu
ぎょ
gi+yo → gyo
 
じゃ
ji+ya → ja
じゅ
ji+ya → ju
じょ
ji+ya → jo
 
ぢゃ
ji+ya → ja
ぢゅ
ji+yu → ju
ぢょ
ji+yo → jo
 
びゃ
bi+ya → bya
びゅ
bi+yu → byu
びょ
bi+yo → byo
 
ぴゃ
pi+ya → pya
ぴゅ
pi+yu → pyu
ぴょ
pi+yo → pyo


Katakanat:

ギャ
gi+ya → gya
ギュ
gi+yu → gyu
ギョ
gi+yo → gyo
 
ジャ
ji+ya → ja
ジュ
ji+ya → ju
ジョ
ji+ya → jo
 
ヂャ
ji+ya → ja
ヂュ
ji+yu → ju
ヂョ
ji+yo → jo
 
ビャ
bi+ya → bya
ビュ
bi+yu → byu
ビョ
bi+yo → byo
 
ピャ
pi+ya → pya
ピュ
pi+yu → pyu
ピョ
pi+yo → pyo


Esimerkkejä:

ぎゅう

gyuu

ギョタック

gyotakku

じょうしき

joshiki

ビュフォー

byufoo

びゃっこ

byakko

ヂュウニ

juuniKaiken huipuksi katakanoille on kehitetty vielä joukko erityisyoo'oneja ei-japanilaisten nimien oikeaoppisempaan kirjoittamiseen ja ääntämiseen. Näihinkin on mahdollista törmätä, vaikka ne ovatkin aika harvoin käytettyjä - ja vaikka japanilaiset kuitenkin lausuvat ne väärin.

イェ
i+e → ye
チェ
chi+e → che
フュ
fu+yu → fyu
 
ヴァ
vu+a → va
ヴィ
vu+i → vi
ヴェ
vu+e → ve
 
ヴォ
vu+o → vo
ウィ
u+i → wi
ウェ
u+e → we
 
ファ
fu+a → fa
フィ
fu+i → fi
フェ
fu+e → fe
 
フォ
fu+o → fo
デャ
de+ya → dya
デュ
de+yu → dyu
 
デョ
de+yo → dyo
テャ
te+ya → tya
テュ
te+yu → tyu
 
テョ
te+yo → tyo
ティ
te+i → ti
ツァ
tsu+a → tsa
 
ツィ
tsu+i → tsi
ツェ
tsu+e → tse
ツォ
tsu+o → tso
 
トゥ
to+u → tu
ドゥ
do+u → du
ジェ
ji+e → je
 
  シェ
shi+e → she
 


Esimerkkejä:

ウィード

wiido

Weed

ヴェスペリア

vesuperia

Vesperia

フィンランド

finrando

Finland

Kanojen käyttö :

Hiraganat :

Katakanat :

Muuta :